Forskningsprosjekt


Måling av blodlevringsevne og behandlingseffekt av faktorkonsentrater gitt til personer med blødersykdom ved hjelp av tromboelastografi (TEG) og trombin-genereringstest (TGA).

Vitenskapelig tittel:

Studier av tromboelastografi (TEG) og trombingeneringstest (TGA) og deres evne til å prediktere blødningstendens sammenlignet med one-stage clotting assay som måler koagulasjonsfaktornivå hos personer med hemofili og andre typer koagulasjonsfaktormangel.

 Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å undersøke om TEG og TGA predikerer blødningstendens bedre enn ”one-stage clotting assay som måler koagulasjonsfaktornivå hos personer med hemofili og andre typer koagulasjonsfaktormangel.” Hos et flertall av hemofili A-og B-pasienter er det en relativ god korrelasjon mellom faktornivå og blødningstendens. Denne sammenhengen kan imidlertid være dårlig hos et mindretall av pasientene, og ved kirurgisk inngrep eller ved traume kan en uforutsigbar livstruende blødningssituasjon oppstå. TEG og TGA er nye globale koagulasjonstester som kan måle både hyper-og hypokoagulabititet. Det kliniske materialet består av pasienter med koagulasjonsfaktormangel og alvorlig blødersykdom som følges opp på Rikshospitalet, som har landsfunksjon for tilstanden. Det dreier seg om i alt 150 personer som trenger behandling med koagulasjonsfaktor konsentrater og som kommer til årlig kontroll ved hospitalet. Undersøkelsen er samtykkebasert, og det vil bli registrert alvorlighetsgrad av blødersykdom, blødningstendens, koagulasjonsfaktornivå, eventuelt tidligere tromboser hos personen og i den nærmeste familien. Videre registreres vekt, røyking, kjønn, alder og medisinering.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1348 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.07.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av midler gitt til Avdeling for Blodsykdommer.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradprosjekt, Nivå: PhD grad.
Materiale fra biobank:
TEG og TGA profil hos pasienter med koagulasjonsfaktor mangel.
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2011 REK sør-øst