Forskningsprosjekt


Vitamin D og luftveisinfeksjoner

Vitenskapelig tittel:

Betydningen av Vitamin D for øvre luftveisinfeksjoner hos unge voksne i NorgeProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad vitamin D status er assosiert med risiko for øvre luftveisinfeksjoner. En gruppe på 400 studenter planlegges rekruttert ved Høgskolen i Lillehammer. To hundre av studentene skal ha ”toppidrettsstatus” og 200 skal være uten ”toppidrettsstatus”. De skal følges i ni måneder, og det skal samles inn informasjon om opplevd stress, trenings- og ernæringstatus ved prosjektstart. Ved sykdom skal det tas prøver av nasopharynks for påvisning av luftveispatogener og blodprøve for måling av vitamin- og immunstatus. Studien skal i tillegg gi informasjon om vitamin D status i en gruppe gjennom en sesong. Det åpnes også for å kunne gjøre genetiske analyser ”for eventuelt å kunne undersøke om noen genotyper er forbundet med høyere risiko for øvre luftveisinfeksjoner”. Data skal innhentes via spørreskjema og ved analyser av biologisk materiale. Det skal blant annet registreres opplysninger om kosthold og bruk av kosttilskudd. Det skal opprettes ny spesifikk forskningsbiobank ”Luftveisprosjekt HiL”. Ansvarshavende er Tor A Strand. Deltakerne samtykker til innsamling, bruk og oppbevaring av det biologiske materialet. Biobanken planlegges å vare til 2030. Ubehag ved å delta i prosjektet er knyttet til prøvetaking og tid til å fylle ut spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1398 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 16.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Strand
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset innlandet

 

 Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: Ph. D
Materiale fra biobank:
Lufveisprosjekt HiL
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst