Forskningsprosjekt


Endetarmskreft og fekal inkontinens

Vitenskapelig tittel:

Kan rådgiving forbedre fekal inkontinens hos pasienter som er behandlet for endetarmskreft?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke tiltak det er som har best effekt mot inkontinens som følge av strålebehandling og kirurgi for endetarmskreft. Prosjektet baserer seg hovedsakelig på data innhentet i forbindelse med studien ”Seneffekter og livskvalitet etter strålebehandling for endetarmskreft”, og det skal i tillegg inkluderes noen deltakere fra OUS og AHUS. Samtykke innhentes for alle data. Det skal inkluderes totalt 30 deltakere i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1280 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.09.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjersti Bruheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes støtte fra AHUS, Helse Sør-Øst, Kreftforeningen og legater.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst