Forskningsprosjekt


Konsekvenser av Bekhterevs sykdom

Vitenskapelig tittel:

Effects of exercise on disease activity and cardiovascular risk factors in patients with ankylosing spondylitisProsjektbeskrivelse:
Bekhterevs sykdom er en inflammatorisk revmatisk sykdom med en prevalens på 0.1-1.4 %. Bekhterev pasienter har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Trening er anbefalt som en av hjørnesteinene i behandlingen. En oversiktsartikkel over treningsstudier viser at det har vært fokus på bevegelighetstrening for denne pasientgruppen og ingen av de tidligere studiene har målt effekt av trening på inflammasjon og risikofaktorer for hjerte-og karsykdommer. Hos friske voksne er det vist at kondisjon og styrketrening har en positiv effekt på inflammasjon og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Imidlertid er det ingen dokumentasjon på effekten av trening på disse faktorene hos bekhterev pasienter. Derfor er hensikten med denne studien å undersøke effekten av kondisjon- og muskelstyrketrening på sykdomsaktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos Bekhterevs pasienter. I tillegg ønsker man å undersøke hvilke akutt effekter bekhterev pasienter har av trening.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1468 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 01.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiaten i prosjektet har lønnsmidler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsstudiet, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som planlagt
Materiale fra biobank:
Forskningsbiobank nr 2293: Konsekvenser av Bekheterv sykdom
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
18.02.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst