Forskningsprosjekt


Omega-3 and vitamin D In Psoriasis (ODinP)

Vitenskapelig tittel:

The effect of omega-3 and vitamin D on the activity of the psoriatic plaque.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Prosjektet beskrives som en legemiddelutprøving i fase IV der formålet er å evaluere effekten av vitamin D og/eller omega-3 på psoriasis. Pasienter med psoriasis vil bli randomisert til enten omega-3 og/eller vitamin D eller placebo. Sykdommens alvorlighetsgrad vil bli evaluert før, under og etter behandling. Deltakelsen innebærer også besvarelse av spørreskjema om livskvalitet og innsamling av blod- og vevsprøver for analyse. 160 pasienter ønskes rekruttert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1606 EudraCT-nummer: 2011-002889-20 Prosjektstart: 02.01.2013 Prosjektslutt: 30.04.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dennis Nilsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om driftsmidler fra Ekstrastiftelsen samt Helse VestForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgradsprosjekt: Omega-3 and vitamin D In Psoriasis (ODinP), Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
ODinP
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK vest
12.01.2012 REK vest
20.08.2012 REK vest
18.10.2012 REK vest