Forskningsprosjekt


Hemolytisk transfusjonsreaksjon på grunn av anti-Colton antistoff

Vitenskapelig tittel:

Utredning av et tilfelle med intravaskulær hemolytisk transfusjonsreaksjon assosiert med alloantistoff mot blodtypeantigenet Colton b.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar utgangspunkt i en alvorlig hemolytisk transfusjonsreaksjon. Antistoffet (Anti Colton B) som ble påvist hos en pasient etter transfusjonsreaksjonen gir i henhold til gjeldene viten ikke opphav til slike reaksjoner, og antistoffet anses som lite klinisk relevant i transfusjonssammenheng. Vi vil forsøke å vise at det faktisk var dette antistoffet som gav opphav til denne reaksjonen. Dette forsøkes oppnådd ved å type pasient og aktuelle givere i nevnte blodtypesystem. Da pasienten i tillegg har andre antistoffer, må givere og pasient types i disse blodtypesystemene også.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1309 Prosjektstart: 15.06.2011 Prosjektslutt: 15.10.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: BJØRN SKOGEN
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Unn HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdelingens (Laboratoriemedisin UNN) forskningsfond.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
01.12.2011 REK nord