Forskningsprosjekt


Helserelatert livskvalitet hos pasienter med kronisk nyresvikt

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er den objektive graden av nyresvikt eller det å leve med redusert nyrefunksjon etter nyretransplantasjon som betyr mest for livskvaliteten. Man ønsker å sammenlikne to grupper pasienter med samme grad av nyresvikt. Pasienter i den ene gruppen har ikke gjennomgått en nyretransplantasjon eller vært i dialyse, mens den andre gruppen av pasienter tidligere har gjennomgått nyretransplantasjon og eventuelt vært i dialyse. Pasientenes helserelaterte livskvalitet vil bli undersøkt ved bruk av spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1258 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lasse Gøransson
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Arbeidet vil utføres av prosjektsykepleier som ledd i hennes mastergradsprosjekt. Andre utgifter som eksempelvis utgifter til porto for innsending av spørreskjema vil dekkes av fondsmidler fra SUS og/eller nyreseksjonens forskningsfond.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i helsevitenskap, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Helserelatert livskvalitet hos pasienter med kronisk nyresvikt
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest
24.11.2016 REK vest