Forskningsprosjekt


Kan opioid indusert hyperalgesi unngås ved gradvis nedtrapping sammenlignet opp mot akutt seponering av remifentanil ?

Vitenskapelig tittel:

Kan opioid indusert hyperalgesi unngås ved gradvis nedtrapping sammenlignet opp mot akutt seponering av remifentanil ?Prosjektbeskrivelse:
Opioidet remifentanil brukes ved preoperativ smertebehandling. Det er vist at remifentanil kan føre til økt smerteopplevelse (hyperalgesi) etter infusjon, og dermed høyere postoperativt opioidforbruk med påfølgende bivirkninger. Dyrestudier tyder på at tiltak som gradvis nedtrapping av remifentanil, i motsetning til akutt stopp, kan hindre hyperalgesi. Vi ønsker å undersøke dette nærmere ved å utsette friske, frivillige for smertestimulering under remifentanil-infusjon med to ulike nedtrappingsregimer. Studiedeltagerne vil gjennomgå tre forsøk: 1. NaCl-infusjon. 2. Remifentanil-infusjon med gradvis nedtrapping. 3. Remifentanil-infusjon stoppes brått. Under hvert av forsøkene utføres smertetester. Varmetest gjøres ved å plassere en varmekilde på underarmen. Testen avbrytes når deltageren angir smerter over ett gitt nivå eller til en gitt makstemperatur. Ved kuldetest holder deltageren hånden i isvann i inntil 90 sekunder. Varme- og kuldetest gjøres før, under og etter infusjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1639 EudraCT-nummer: 2011-002734-39 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Harald Lenz
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av interne midler ved egen institusjon.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst