Forskningsprosjekt


Pankreaskirurgi Ullevål sykehus 2000-2010

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke pasienter operert for svulster i pankreas, papilla Vateri, distale choledochus og duodenum i perioden 2000-2010, for å utføre intern kvalitetskontroll av diagnostiske og behandlingsmessige metoder innenfor disse sykdomstilstander. Det skal inkluderes om lag 400 deltakere i studien. Datainnsamlingen baserer seg på pasientjournaler. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1302 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Knut Jørgen Labori
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram:

Tematisk Pancreas Tumor Prosjekt, Ullevål sykehus


Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst