Forskningsprosjekt


Diabetesomsorg for personer med diabetes som er brukere av kommunal pleie- og omsorgstjeneste

Vitenskapelig tittel:

Diabetes care in persons with diabetes receiving municipalilty home nursing serviceProsjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å øke kunnskap om situasjonen for gruppen av personer med diabetes som mottar hjemmesykepleie ved å 1) Kartlegge prevalens av personer med kjent diabetes i hjemmesykepleie 2) Kartlegge funksjonsnivå og helsetilstand ut over diabetes 3) Kartlegge hjemmesykepleiens bidrag i diabetesbehandlingen og brukernes øvrige tilbud 4) Kartlegge antall kommunikasjonspunkter mellom fastlege og hjemmesykepleie. I prosjektet ønsker man å koble opplysninger fra IPLOS-registeret (register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), hjemmesykepleiens elektroniske pasientjournal, samt fastlegens dokumentasjon for pasienter med diabetes. Prosjektet søkes utført uten samtykke fra pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1256 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 01.12.2014

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Johannes Haltbakk
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres ved tildelt forsknings- og utviklingstid av Høgskolen i Bergen. Øvrige finansieringskilder kommer til å bli vurdert.  Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 225

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest