Forskningsprosjekt


Effekt av Hi-PEP kontra mini-PEP for KOLS-pasienter for sekretmobilisering.

Vitenskapelig tittel:

Er High-Pressure Positive Expiratory Pressure (Hi-PEP) mer effektivt enn mini-PEP for pasienter med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) i lungerehabilitering?Prosjektbeskrivelse:
Målet med denne studien er å prøve ut High Pressure PEP kontra mini-PEP for KOLS-pasienter, for å undersøke om de kan ha samme effekt som for Cystisk fibrose pasienter. Bruk av positivt ekspiratorisk trykk ved PEP-maske, mini-PEP eller Flutter, er mye brukt i Norden. I Østerrike har de brukt PEP-maske/mini-PEP med større motstand, dvs. High-Pressure PEP, for Cystisk Fibrose-pasienter og mener dette er en effektiv behandlingsform for sekretmobilisering. I dette prosjektet ønsker en å prøve ut slike masker med større motstand også på KOLS-pasienter Dette er et mastergradsprosjekt. Studien er samtykkebasert. Det legges opp til en randomisert kontrollert studie med 40 deltagere og med 20 i hver gruppe. Den ene gruppen følger tradisjonell behandling med mini-PEP/PEP-maske med ekspirasjonstrykket som vanlig ligger på 10-20 cm H2O, og den andre gruppen vil ha ekspirasjonstrykk opp mot 60-100cm H2O. Det er ikke funnet publisert forskning hvor High-Pressure PEP er prøvd på KOLS pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1342 Prosjektstart: 22.08.2011 Prosjektslutt: 20.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Geir Vegard Berg
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet - divisjon Lillehammer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsprosjektet er en 30 studiepoengs masteroppgave ved Høgskolen i Bergen. Forskningsansvarlig er ansatt i Sykehuset Innlandet og vil gjøre studien på fritid og innen vanlig arbeidstid som del av studiepermisjon. Det er ingen vikar for forskningsanvarlig. På Granheim vil testing gjøres av personale som i dag. Prosjektet kan derfor sies å finansieres innen vanlig drift, og det er ingen ekstern finansieringskilde.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk fysioterapi retning hjerte/lunge, Høgskolen i Bergen, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Effekt av Hi-PEP kontra mini-PEP for KOLS-pasienter for sekretmobilisering.
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2011 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst