Forskningsprosjekt


MitoCare - Undersøgelse af effekt og sikkerhed af TRO40303 til forbyggelse af skader på hjertet efter en blodprop

Vitenskapelig tittel:

Randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, multicenter-, fase II-forsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af TRO40303 til reduktion af reperfusionsskade hos patienter, som gennemgår en perkutan koronar intervention ved akut myokardieinfarktProsjektbeskrivelse:
På tross av forbedret behandlinger med forskjellig slags blodproppoppløsende eller blodfortynnende medisin, er komplikasjonene til en stor blodpropp i hjertet fortsatt årsak til en betydelig sykelighet og dødelighet. En hurtig behandling med ballongutvidelse (PCI) har vist seg å senke dødeligheten og bedre pasientenes prognose, men skaden forbundet med den manglende blodtilførsel til hjertets muskulatur er stadig forbundet med et betydelig udekket medisinsk behov. Dette prosjektet har som formål å undersøke om det nye legemiddelet (TRO40303) er sikkert å benytte, og om det kan bidra til å redusere omfanget av den skade på hjertets muskulatur og de komplikasjoner som kan oppstå hos pasienter med en blodpropp i hjertet, som gjennomgår en ballongutvidelse. Det nye legemiddelet administreres som en intravenøs injeksjon en enkelt gang, før ballongutvidelsen. Alle pasienter behandles med annen medisin i henhold til aktuell standardbehandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1423 EudraCT-nummer: 2010-024616-33 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dan Atar
Forskningsansvarlig(e):  OUS
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Forsøget er initieret af Trophos og bliver finansielt støttet af EU´s ramme program FP7.

 Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Sluttmelding/publikasjon: Studien er gjennomført i henhold studieprotokoll
Materiale fra biobank:
Firalis, 35 rue du Fort, 68330 Huningue, France
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst