Forskningsprosjekt


Stavangerprosjektet om avhengighet og forløp

Vitenskapelig tittel:

Executive functions in patients with Substance Use Disorders: effects on the course of treatment.Prosjektbeskrivelse:
Rusmisbruk kan gi svekkede nevropsykologiske funksjoner, noe som kan påvirke behandlingsutfall fordi mange behandlingsformer er kognitivt krevende. Deltakerne i denne studien vil være pasienter som skal gis tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Deltakelse innebærer gjennomgang av ulike pc-baserte tester omkring psykiske, fysiske og kognitive forhold. En vil bli kalt inn til en to-timers test én gang per år. Videre vil man bli kalt inn til en 30 minutters test hver tredje måned. Så vil en sende en tekstmelding hver 2. uke for å få et bilde av rusbruk. Prosjektet avsluttes 31.12.14. En vil inkludere 250 pasienter, inklusiv umyndige
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1877 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Regionalt senter for rusmiddelforskning ved Stavanger Universitetssykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Universitetet i Bergen - Psykologisk fakultet, Nivå: PHD
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
12.01.2012 REK vest
14.06.2012 REK vest
20.09.2012 REK vest
14.03.2013 REK vest
11.04.2013 REK vest
28.11.2013 REK vest
27.03.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
12.01.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
25.10.2017 REK vest
31.01.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest