Generell forskningsbiobank


KimCelle Eggstokk-kreft

Prosjektbeskrivelse:

5 ml serum skal lagres i 3-4 porsjoner for senere bruk av forskningsrelaterte problemer, bl.a. for bestemmelse av cisplatin i serum. I tillegg skal de resultster av routinemessig tatte blodprøver brukes i.f.m. den forsningsrelaterte delen av prosjektet, slik som troponin, CRP ( Hjerteprøver)  og kreatinin ( Nyrefunksjon).

 I tillegg skal det lagre leukocytter for bestemmelse av polymorfismer og serum til bestemmelse av M-rna.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1369 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Sophie D. Fosså
Forskningsansvarlig(e):  OUS-Radiumhospitalet
Finansieringskilder: Prosjektets driftsmidler


Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2011 REK sør-øst