Generell forskningsbiobank


Immunmarkører hos psykiatrisk pasienter

Prosjektbeskrivelse:
I et tidligere godkjent prosjekt (Immunologi og psykiatri, ref. 199-04) ble det samlet inn serumprøver for å måle immunaktivitet fra pasienter med psykiatriske lidelser. Prosjektleder ønsker nå å overføre overskuddet av serumprøvene til Regional Forskningsbiobank og opprette en generell biobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1448 Startdato for innsamling av materiale: 03.01.2005

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: solveig.klebo.reitan@stolav.no
Finansieringskilder: ST Olavs Hospital


Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2011 REK midt