Forskningsprosjekt


Blodgjennomstrømning i hjertemuskelen hos pasienter med stressutløst hjertesvikt

Vitenskapelig tittel:

A STUDY ON MICROVASCULAR RESISTANCE IN INDIVIDUALS PRESENTING WITH TAKUTSUBO CARDIOMYOPATHY MIMICKING AN ACUTE CORONARY SYNDROMEProsjektbeskrivelse:
Endret funksjon i hjertets små blodårer anses å ha betydning for, og bidra ved en rekke sykdomstilstander i hjertet. Det er utviklet en ny metode der hjertets mikrosirkulasjon kan undersøkes. Ved hjelp av fysiologiske metoder måler man blodstrøm og trykkforhold i hjertets kransårer. Målingene brukes til å beregne indeks for mikrovaskulær motstand (IMR). I denne studien skal man beregne IMR hos pasienter som har symptomer på akutt hjerteinfarkt, men der man ved vanlige undersøkelse av hjertets blodårer ikke finner holdepunkter for dette, men i stedet stressutløst hjertesvikt. 20 pasienter skal inkluderes i studien som er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1361 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ole Geir Solberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdelingens forsknings/driftsmidler og det søkes om stipendiatmidler eksternt.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Blodgjennomstrømning i hjertemuskelen hos pasienter med stressutløst hjertesvikt.
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst