Forskningsprosjekt


Livsstil og overvekt blant ungdommer

Vitenskapelig tittel:

Livsstil og overvektsproblematikk i en ungdomsgruppeProsjektbeskrivelse:
Den stadig økende forekomsten av overvekt og fedme er i dag en stor utfordring for helsevesenet over store deler av verden. Ungdomsgruppa er i denne sammenheng spesiell av flere årsaker. Kroppen er fortsatt i vekst, det skjer både fysiologiske og psykologiske endringer, og flere faktorer påvirker valg av livsstil. Disse forholdene kan ha stor betydning for behandling og forebygging av overvekt i ungdomsgruppa, og det er derfor viktig å få mer kunnskap om disse faktorenes betydning. Spesielt er kunnskap om prosesser som kan føre til varig vektnedgang begrenset. Til nå har de fleste studier på overvekt benyttet seg av kvantitative metoder uten at dette har resultert i effektive vektreduserende strategier og tiltak. Det kan derfor være viktig å se på overvektsproblematikken fra en annen vinkel, og vi vil i denne studien gjøre en kvalitativ undersøkelse av forhold knyttet til det å være overvektig i en populasjon av 18-19 år gamle jenter i videregående skole.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1621 Prosjektstart: 02.01.2013 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nina Emaus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes midler fra Helse Nord.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord
21.02.2013 REK nord
22.08.2013 REK nord
20.02.2014 REK nord
03.04.2014 REK nord
18.08.2016 REK nord
17.08.2017 REK nord