Forskningsprosjekt


Effekt og sikkerhet av crizotinib versus pemetrexed/cisplatin eller permetrexed/carboplatin i pasienter med lungekreft der tumor har ALK genfusjon

Vitenskapelig tittel:

PHASE 3, RANDOMIZED, OPEN-LABEL STUDY OF THE EFFICACY AND
SAFETY OF CRIZOTINIB VERSUS PEMETREXED/CISPLATIN OR
PEMETREXED/CARBOPLATIN IN PREVIOUSLY UNTREATED PATIENTS
WITH NON-SQUAMOUS CARCINOMA OF THE LUNG HARBORING A
TRANSLOCATION OR INVERSION EVENT INVOLVING THE ANAPLASTIC
LYMPHOMA KINASE (ALK) GENE LOCUSProsjektbeskrivelse:
Crizotinib er ett anti-kreft legemiddel under utprøvning. Det hemmer aktiviteten av en såkalt ALK genfusjon. Forskningsdata tyder på at medikamentet kan være i stand til å bremse vekst av kreft hos pasienter der denne genfusjonen er påvist. Mutasjonen finnes hos ca 2-7% av lungekrefttilfellene. Hovedhensikten med studien er å vise at crizotinib er bedre enn første linje kjemoterapi (pemetrexed/cisplatin eller pemetrexed/carboplatin) med hensyn på progresjonsfri overlevelse hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekarsinom med ALK-genfusjon. To pasienter skal inkluderes i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1359 EudraCT-nummer: 2010-021336-33 Prosjektstart: 13.01.2011 Prosjektslutt: 31.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Pfizer Inc.

Økonomisk avtale er ikke klar enda. Denne vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt clinical study report
Materiale fra biobank:
Biobank Crizotinib_ protocol_A8081014
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst
07.02.2013 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst
07.05.2014 REK sør-øst
22.10.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst