Forskningsprosjekt


Akutt respons på tung, langsom styrketrening på tendinopatisk sene

Vitenskapelig tittel:

Akutt respons på tung, langsom styrketrening på Akilles tendinopati og friske Akilles sener.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Høyskolen i Bergen som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med dette masterprosjektet er å undersøke om inflammatoriske reaksjoner oppstår på tendinopatiske og friske akillessener ved tung, langsom styrketrening. 10 deltakere vil gjennomføre en økt med tung, langsom styrketrening. Deltakerne er pasienter med vedvarende plager i akillessenen. Man ønsker også å inkludere friske kontrollpersoner. Før og etter trening undersøkes deltakerne med ultralyd med Doppler, trykkalgometer og funksjonstest. Forskjeller før og etter trening i hver gruppe og mellom gruppene vil bli undersøkt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1443 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jon Joensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiell støtte knyttet til prosjektet. Dette er en master oppgave.Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master innen klinisk fysioterapi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest