Forskningsprosjekt


Evaluering av fokal HIFU i behandling av prostatacancer med recidiv etter strålebehandling

Vitenskapelig tittel:

 

EVALUATION OF RADIORECURRENT LOCALIZED
PROSTATE CANCER FOCAL TREATMENT BY HIGH INTENSITY FOCAL ULTRASOUND (HIFU)

 Prosjektbeskrivelse:
Radikal strålebehandling er sammen med radikal prostatektomi den vanligste behandling av lokalisert prostatacancer. Etter radikal strålebehandling, får ca 25% av pasientene tilbake fall (recidiv) av prostata cancer og kun med palliativ behandling utvikler 25% av disse pasientene metastatisk sykdom iløpet av 10 år. Hos selekterte pasienter med lang forventet levetid og god motivasjon er det mulighet for kurativ behandling av recidiv cancer, såkalt salvage behandling. Dette er behandling forbundet med betydelige bivirkninger enten den utføres med kirurgi, HIFU eller cryobehandling. Moderne multimodal MR tillater presis lokalisering av recidiv cancer i prostata. Partiell behandling (hemi ablasjon) av prostata kan foretas hos pasienter der biopsering og MR billeddiagnostikk har vist unilateral lokalisering av recidiv cancer. Målet med hemiablasjon er : 1. Reduksjon av komplikasjoner relatert til behandling av hele prostate kjertel 2. Reduksjon av risiko for prostata cancer spesifikk død
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1341 Prosjektstart: 30.06.2011 Prosjektslutt: 04.04.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Viktor Berge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

InstitusjonForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst