Forskningsprosjekt


Redirigering av T celler med kimære reseptorer til behandling av pasienter med leukemi

Vitenskapelig tittel:

Chimeric T cell receptors for the targeting of hematological malignanciesProsjektbeskrivelse:
Prosjektets hovedmål er å forbedre immunterapi basert på genetisk modifisering av T celler. I korthet vil man bruke genkonstrukter som koder for kimære antigen reseptorer (CAR) satt inn i T lymfocytter og på denne måten redirigerer spesifisiteten mot tumorassosierte antigen. Radiumhospitalet har utviklet en teknologi der genmodifikasjon skjer ved elektroporering med mRNA. Denne teknologien er basert på mRNA-transfeksjon av T lymfocytter med CAR rettet mot CD19-molekylet på B celler og er planlagt brukt i en klinisk studie for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi. Autologe T celler fra pasienten ekspanderes ex vivo med CD3/CD28 Dynabeads før genmodifisering. Man tester funksjon av CAR-T celler in vitro og i en musemodell. Denne prosessutviklingen krever store mengder primære T celler og det er benyttet overskytende T celler fra leukofereser fra pasienter som har deltatt i en klinisk immunterapiprotokoll. Pasientprøver brukt i PhD arbeidet tilhører generell biobank nr 2011/524+2009/351
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1420 Prosjektstart: 01.08.2008 Prosjektslutt: 01.08.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne-Marie Rasmussen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftforeningen fra 01.01.2010. Tidligere via et EU prosjekt (Childhope)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biologi, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
2011/524
2009/351
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst