Forskningsprosjekt


Langtidssikkerhet og effekt av sykdomsmodifiserende legemidler ved inflammatorisk leddsykdom - NOR-DMARD

Vitenskapelig tittel:

Long term safety and effectiveness of disease modifying therapies in inflammatory arthropathies: a multicentre, phase IV, longitudinal observational studyProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en modifisering og fortsettelse av NOR-DMARD-studien som begynte i år 2000. Studien inkluderer voksne pasienter (>18 år) med inflammatorisk leddsykdom som starter behandling med et biologisk sykdomsmodifiserende legemiddel, og den har to generelle hovedformål: 1) å undersøke effekten av behandling med biologiske sykdomsmodifiserende legemidler ved inflammatorisk leddsykdom i klinisk praksis gjennom målinger av sykdomsaktivitet, helserelatert livskvalitet, funksjon og leddskade; 2) å undersøke langtidssikkerheten av behandling med biologiske sykdomsmodifiserende legemidler ved inflammatorisk leddsykdom. Andre formål med studien er blant annet: å undersøke kost-nytteeffekt av behandlingen, å undersøke effekten av ulike behandlingsstrategier, å identifisere og validere (kliniske, genetiske og immunologiske) markører som kan predikere effekt og bivirkninger av behandlingen samt å sikre en systematisk og god oppfølging av pasienter som behandles med biologiske legemidler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1339 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.01.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Kristian Kvien
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil søkes om finansiering fra flere offentlige og private finansieringskilder, f.eks. Helse Sør-Øst, stiftelsen Helse og Rehabiliteering og Norges Revmatikerforbund, og "unrestricted grants" og "investigator initiated research grants" fra farmasøytisk industri. Disse aktørene vil ikke på noe tidspunkt ha innflytelse på datainnsamling og publisering.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6000

Materiale fra biobank:
NOR-DMARD
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst