Forskningsprosjekt


Riktigere legemiddelbruk

Vitenskapelig tittel:

Riktigere legemiddelbruk, effekt på forskrivningskvalitet av tverrfaglig legemiddelgjennomgang hos sykehjemsbeboereProsjektbeskrivelse:
Metoden tverrfaglig legemiddelgjennomgang har vært prøvd ut i vanlig klinisk praksis i 5 sykehjem i Bergen i løpet av 2010/2011 med lovende resultat. For hver pasient har det blitt registrert: alder, kjønn, legemiddelliste (navn, døgndose, fast/behovsmedikasjon), diagnoser, vekt, blodtrykk, klinisk demensvurdering (KDV), funksjonsevne (Barthel), laboratorieprøver. En ønsker nå å gjøre flere analyser på de innsamlede data for å se nærmere på utvalgte problemstillinger. Prosjektet defineres av søker som et kvalitetsforbedringsprosjekt som senere skal danne grunnlag for utvidede studier.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1248 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sabine Ruths
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

500 000 NOK fra Bergen kommune

500 000 NOK fra HelsedirektoratetForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 224

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest
07.03.2018 REK vest