Forskningsprosjekt


Studie av biomarkører ved RA; BIODAM studien

Vitenskapelig tittel:

THE RA BIODAM STUDY:

A Prospective Validation of Soluble Biomarkers as

Predictors of Structural Damage in Rheumatoid ArthritisProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en longitudinell, internasjonal studie der serum og urin systematisk skal samles fra pasienter med revmatoid artritt (RA) for å studere potensielt viktige biomarkører. Studien 30 er planlagt av en internasjonal ekspertgruppe, der studielederne er fra Canada og Nederland, med deltagere fra en rekke land i Europa samt fra USA og Canada.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1338 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.08.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hilde Berner Hammer
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Abbott Int gir støtte til prosjektets ledelse i Canada. Økonomisk støtte til inklusjon av de norske pasientene gis via et fond som Abbott Norge har overført penger til. Det er studieledelsen i Canada som har råderett over pengene overført til prosjektet fra Abbott.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Materiale fra biobank:
BIODAM
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst