Forskningsprosjekt


Resultater fra ADVATE hemofili A database

Vitenskapelig tittel:

ADVATE HEMOFILIA A OUTCOME DATABASE. (AHEAD)Prosjektbeskrivelse:
Hovedhensikten med dennestudien er å beskrive forandringer i leddene hos pasienter med hemofili A som behandles med ADVATE over en periode på 4 år i omgivelser utenfor sykehusmiljøet. I tillegg vil man dokumentere pasientenes livskvalitet samt sikkerhet og effekt ved behandling med ADVATE. 200 pasienter 18 - 65 år med moderat til alvorlig hemofili A fra flere europeiske land skal delta i studien. Studien varer totalt i 6 år med en 2 års rekrutteringsperiode. Pasienten får utlevert en dagbok til registrering av hemofilirelaterte opplysninger, og én gang i året fylles ut spørreskjemaer om pasientens livskvalitet. Der er ikke ekstra kontroller på sykehuset, og det skal ikke tas ekstra blodprøver eller undersøkelser som følge av deltakelse i studien. Behandlingen og doseringen av ADVATE bestemmes av legen i samråd med pasienten og påvirkes ikke av deltakelse i studien. Det tas sikte på å rekruttere 10 pasienter fra Norge. Legemiddelfirmaet Baxter er sponsor for studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1326 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 30.06.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Baxter Innovations GmbH, Industristrasse 67, A-1221 Wien, Østrig finansierer prosjektet.

  Økonomisk avtale mellom legen og oppdragsgiver ettersendes.

 

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2011 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst