Forskningsprosjekt


Pterygium studert ved hjelp av massespektrometribasert proteomikk

Vitenskapelig tittel:

The proteomic profile of human primary pterygia
Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å identifisere nye kandidatproteiner ved pterygium ved hjelp av massespektrometribasert proteomikk. Det søkes spesielt etter sekretoriske proteiner som er spesielt uttrykt hos pasienter med pterygium som kan danne grunnlag for nye diagnostiske metoder og behandlingsmuligheter. Studien er samtykkebasert og det skal opprettes en spesifikk forskningsbiobank tilhørende prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1336 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sten Ræder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra Stavanger Universitetssjukehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Pterygium studert ved hjelp av massespektrometribasert proteomikk
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst