Forskningsprosjekt


Thermotest normalmateriale

Vitenskapelig tittel:

Innsamling av normalmateriale for thermotesting til bruk for standardisering av svar i klinisk nevrofysiologisk testing, siden det ikke forefinnes data for den nye serie av apparater.Prosjektbeskrivelse:
Lage normalmaterialer til bruk for referenseverdier for metoden termotesting. Innhenting og behandling av data om sensibilitet overfor temperaturforskjeller, til bruk for klinisk nevrofysiologisk testing. Prosjektet vill vise hva som er normal sensitivitet overfor temperaturforskjeller, således at det er klarere hvor grensen for patologisk nedsatt sensibilitet skal settes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1657 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Alexander Løvdahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utstyr og personale er tilgjengelig på de nevrofysiologiske avdelingene (Nevrologisk og nevrofys. avd, UNN Tromsø og Nevrofys. avd., Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus), bare avdelingene godtar forholdene, vil ytterligere ressurser ikke være nødvendige.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord