Forskningsprosjekt


Livskvalitet ved leverkreft

Vitenskapelig tittel:

Livskvalitet som prognostisk faktor ved hepatocellulært carcinomProsjektbeskrivelse:
Ulike blodprøver og røntgenbilder kan si noe om prognosen ved leverkreft og hvilken behandling som er riktigst å igangsette. Noen undersøkelser har antydet en sammenheng mellom livskvalitet og prognose ved kreftsykdom. Et spørreskjema ved navn HCC18 er spesiallaget til pasienter med leverkreft for å fange opp symptomer som forekommer hos denne pasientgruppen. Skjemaet har hittil kun blitt anvendt i Østen hvor leverkreft har en litt annen årsak enn i Skandinavia. Målet med denne studien er derfor å undersøke hvorvidt spørreskjema HCC18 kan anvendes som et prognostisk verktøy for pasienter med hepatocellulært carcinom (HCC) i Norge og Sverige for å kunne skreddersy behandlingen av denne pasientgruppen. Vi mener det er viktig å ikke bare forlenge livet til den enkelte pasient, men bedre livskvaliteten under pågående behandling. Et spørreskjema som HCC18 vil kunne kartlegge livskvaliteten til den enkelte pasient og forhåpentligvis bidra til en meningsfylt behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1290 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kim Erlend Mortensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

utarbeidelsen av protokollen og alt annet arbeid med dette prosjketet har foreløpig foregått på egen fritid. Det skal søkes om midler fra Helse Nord, Forskningsrådet og Kreftforeningen for drift av datainnsamling samt til reisekostnader for møter med våre samarbeidspartnere i Oslo og Sverige.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
27.10.2011 REK nord