Forskningsprosjekt


Standardisert testing av tre sjørelaterte arbeidsdrakter

Vitenskapelig tittel:

Standardisert testing av tre sjørelaterte arbeidsdrakter i henhold til EN ISO 15027-1 og AES MSC 207(81) termisk klasse C og D.Prosjektbeskrivelse:
Det planlegges å gjennomføre standardiserte tester for å sertifisere tre sjørelaterte arbeidsdrakter med termisk beskyttelse, dvs. testing av drakter i basseng (vanntemperatur 5 ºC). Prosjektet har som målsetning å skaffe kunnskap om termiske responser og beskyttelse ved bruk av sjørelaterte arbeidsdrakter i kaldt vann. Det inkluderes 6-8 deltakere av ulik alder og kjønn som må gjennomgå en helseundersøkelse (herunder EKG) i forkant. Deltakerne skal prøve ut tre forskjellige drakter ved å flyte i et basseng i 1-2 timer samtidig som det registreres hud- og kjernetemperatur, hjertefrekvens og oksygenopptak. Videre stilles det spørsmål om termisk fornemmelse og komfort hvert 10. minutt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1110 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 31.08.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maria Suong Tjønnås
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Hansen Protection ASUtvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst