Forskningsprosjekt


ALS i NORDLAND

Vitenskapelig tittel:

ALS i NORDLAND- Epidemiologisk StudieProsjektbeskrivelse:
Som en del av avdelingens kvalitetssikring i behandlingen og oppfølgingen av ALS-pasienter har vi etablert ALS klinikk/enhet, og siden 2000 samlet data fra alle pasientene i Nordland. Disse ønsker vi å benytte i en epidemiologisk studie om ALS i Nordland. I denne studien ønsker vi å se på pasientdemografi, potensielle risikofaktorer, klinisk presentasjon og sykdomsforløp. Pasientgruppen og data fra studien vil også bli brukt som en retrospektiv kontrollgruppe/baseline data i eventuelt andre fremtidige studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1082 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Francis Odeh
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

MIDLER FRA SOMATISK FORSKNINGSFOND, NORDLANDSSYKEHUSETForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2011 REK nord
25.08.2011 REK nord