Forskningsprosjekt


Avansert luftveishåndtering i luftambulansetjeneste - ny kunnskap gjennom innføring av mal for enhetlig datarapportering

Vitenskapelig tittel:

Improved knowledge through better data, implementing and evaluating a novel consensus-based template for uniform reporting of data from pre-hospital airway management- a prospective multicentre observational study ”

“AIRPORT” =  “AIRway management study using an uniform PrehOspital data Reporting Template”Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne studien er at det er lite enighet om hvilke luftveistiltak som er best for pasienter som er kritisk skadde utenfor sykehus. I denne observasjonsstudien ønsker en å finne enhetlige data fra 8 legebemannede luftambulansetjenester. En ønsker å se på hvordan avansert luftveishåndtering blir utført på kritisk syke/skadde, og hvilke grupper som har mest fordel av avansert luftveisbehandling utenfor sykehus. Studien er designet som en ”prospektiv multisenterstudie observational studie”. Deltakerne vil være kritisk syke eller skadde, voksne og barn, og med redusert eller manglende samtykkekompetanse pga sin tilstand. Det søkes om fritak for innhenting av samtykke. I denne internasjonale multisenterstudien vil det vil en inkludere 12 pasienter fra Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1123 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Geir Arne Sunde
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Se vedlagt protokoll vedrørende økonomi.

Prosjektet er støttet gjennom et PhD-stipendiat i 50% stilling fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse frem til fullført doktorgrad. Kandidaten vil søke opptak ved Universitetet i Bergen eller Stavanger i løpet av sommeren 2011.

 

 

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt, Nivå: Doktorgrad / Universitet
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK vest