Forskningsprosjekt


Diagnose av matallergier hos Morbus Crohn pasienter med selv-rapporterte matvarerelaterte symptomer:

Prosjektbeskrivelse:
Overfølsomhet overfor matvarer er årsak til betydelig sykelighet. Slik overfølsomhet kan skyldes både allergiske og ikke-allergiske mekanismer. Pasienter med Crohns sykdom blir vanligvis behandlet med ulike medikamenter for å lindre sine tarmplager. Det er kjent at mange pasienter med denne sykdommen har magebesvær i form av diare, smerter og oppblåsthet trass i tilsynelatende normal tarm bedømt ved endoskopi og blodprøver. Hensikten med denne studien er å undersøke hvor hyppig overfølsomhet for matvarer er hos pasienter som er i en god fase av sin Crohns sykdom. Overfølsomhet for matvarer vil regisreres ved hjelp av skjemaer mens allergisk reaksjon vil måles som aktivering av et overflatemolekyl på mastceller fra blod. Målinger vil bli utført både før, under og etter utprøving av ulike dietter (inkl. eliminasjonsdietter).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1018 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Ole Iversen
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleders egne forskningsmidler samt midler fra Lovisenberg Diakonale Sykehus.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Diagnose av matallergier hos Morbus Crohn pasienter med selv-rapporterte matvarerelaterte symptomer:
Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2011 REK sør-øst
15.09.2011 REK sør-øst