Forskningsprosjekt


Screening for lumbalt aortaaneurisme (AAA) hos 65-årige menn i Oslo

Prosjektbeskrivelse:
Lumbalt aortaaneurisme (AAA) betyr at største diameter av infrarenale aorta er lik/større enn 30 med mer. Dette forekommer hos ca fem prosent av sekstifemårige menn. Studier viser reduksjon av både rupturer og dødelighet ved screening for AAA. Formålet med studien er å kartlegge forekomsten og veksten av AAA i befolkningen, hvilke medisinske og genetiske faktorer som forårsaker sykdommen og hvilken betydning det har for den enkeltes livskvalitet og for samfunnet. Studien har fokus på kostnadseffektivitet, livskvalitet, samt forekomst, vekstrate, komplikasjoner, dødelighet og forekomst av kreftsykdommer. Informasjon fra Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret skal innhentes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/866 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jørgen Joakim Jørgensen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Mulig doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst