Forskningsprosjekt


Akutt høydesyke - diagnose, patofysiologi og risikofaktorer

Vitenskapelig tittel:

Acute mountain sickness - diagnosis, pathophsyiology and risk factorsProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om ulike aspekter av akutt høydesyke (AMS). Studien innebærer hovedsakelig at deltakerne blir utsatt for akutt lavtrykk tilsvarende høyder opp til 4500 meters høyde over havet. Dette skal gjøres i et høydehus i Trysil. Prosjektet er et samarbeid mellom Forsvarets sanitet/Flymedisinsk institutt, Universitetet i Wales, Norsk fjellmedisinsk selskap og Norges idrettshøyskole. Dataene samlet inn i studien vil overføres til Universitetet i Wales i avidentifisert form. Datainnsamlingen baserer seg på klinisk undersøkelse, spørreskjema og observasjon. Det skal inkluderes totalt 100 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2235 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Forskningsansvarlig(e):  Flymedisinsk institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av egne budsjettmidler (offentlig finansiering).Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: School of sport, health and exercise sciences, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst