Forskningsprosjekt


Kolonisering av stafylokokker i nesen; samspill mellom bakterier

Vitenskapelig tittel:

Fit futures (FF) - en del av Tromsøundersøkelsen. Samspill mellom Staphylococcus epidermidis og Staphylococcus aureus kolonisering i nese"Prosjektbeskrivelse:
Bærerskap av S. aureus i nesen er assosiert med økt risiko for invasive S. aureus infeksjoner. Kunnskap om bærerskap kan derfor bidra til å øke forståelsen av hvordan S. aureus infeksjoner oppstår. Den normale bakterie floraen i kroppen kan virke beskyttende mot patogene bakterier. Nye data tyder på S. epidermidis, som er en del av nasal normalflora, kan produsere en serin protease (Esp) som kan hemme kolonisering av S. aureus i nesen. Denne interaksjonen mellom S. epidermidis og S. aureus (potensiell patogen flora) er tidligere ikke godt undersøkt. Vårt mål er å undersøke forekomst av serin protease produksjon hos S. epidermidis fra nesen til friske ungdom. Vi vil videre se på sammenhengen mellom bærerskap av serin protease positive S. epidermidis og bærerskap av S. aureus. Hvis serin protease positive S. epidermidis hemmer tilstedeværelse av S. aureus vil det kunne åpne for nye måter å forebygge S. aureus kolonisering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1026 Prosjektstart: 15.06.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres ved hjelp av forskningsmidler på laboratoriet til Barneavdelingen, IKM, UiT.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 130

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Embedsstudiet i medisin, Nivå: 5. årsoppgave
Del av forskningsprogram:

Fit Futures


Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2011 REK sør-øst