Forskningsprosjekt


Hva skjer i fysioterapi for å bedre knekontroll i gange hos pasienter med overstrekk i kne i senfasen etter hjerneslag?

Vitenskapelig tittel:

Hva skjer i fysioterapi for å bedre knekontroll i gange hos pasienter med genu recurvatum i platåfasen etter hjerneslag? Skjer det endringer og hvordan kan eventuelle endringer forstås?Prosjektbeskrivelse:
Rundt 15000 personer rammes av hjerneslag i Norge hvert år. Nedsatt knekontroll og overstrekk av kne i gange er et omfattende problem for pasienter med hemiplegi etter hjerneslag som fysioterapeuter ofte møter i klinisk praksis. Studiens hensikt er å dokumentere og analysere faktisk fysioterapipraksis for å få økt innsikt i fagutøvelse rettet mot å bedre knekontroll hos pasienter som i platåfasen etter hjerneslag har overstrekk i kne under gange. Studien innebærer observasjon og videofilming av en fysioterapibehandling ved to forskjellige behandlingssteder der en fysioterapeut behandler en pasient som har problemer med overstrekk i kneet under gange. Studien har fokus på hva fysioterapeuten gjør og hvilke tilpasninger som skjer underveis i behandlingen. Spesielt rettes søkelyset mot om det skjer endringer i knekontroll og bevegelseskvalitet i gange. Studiens målsetning er å frembringe ny kunnskap om fysioterapi til denne type pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1057 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringskilder.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne, Nivå: Mastergradsprogram i helsefag
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2011 REK nord