Forskningsprosjekt


Styrketrening for pasienter med multippel sklerose i spesialisthelsetjenesten- hva skjer i faktisk praksis?

Vitenskapelig tittel:

Styrketrening for pasienter med multippel sklerose i spesialisthelsetjenesten- hva skjer i faktisk praksis?Prosjektbeskrivelse:
Multippel sklerose(MS) er en kronisk, immunmedierende, demyiliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen rammer i hovedsak unge voksne, med debutalder i gjennomsnitt på 30 år og flest kvinner. Sykdommen har ofte et svingende forløp og etter 15 år trenger annenhver person med MS et hjelpemiddel for å gå 100 meter, og etter 25 år bruker annen hver person rullestol. Hensikten med denne studien er å dokumentere og analysere hvordan styrketrening på pasienter med MS gjennomføres i praksis i spesialisthelsetjenesten som ledd i bedring av gangfunksjon. Studien retter fokus mot hva fysioterapeuten gjør og hvilke tilpasninger som skjer i forhold til problemer med gangfunksjon. Det er et mål å fremskaffe kunnskap som kan nyttes i videreutvikling av behandling for pasienter med MS. Studien har en kvalitativ metode og video observasjon av 2 pasienter, vil bli brukt som redskap i innhenting av forskningdata. Video observasjonene skal være av autentisk praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1055 Prosjektstart: 10.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter i forbindels med studien er i all hovedsak dekket av meg selv. Men har søkt fond for videre og etter utdanning av fysioterapeuter, og fått innvilget 39 000kr totalt for hele studiet.Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Mastergradsprogram
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2011 REK nord