Forskningsprosjekt


Redusert sensomotorisk funksjon etter hjerneslag - en utfordring i fysioterapi ved gjenvinning av arm-/håndfunksjon

Vitenskapelig tittel:

Redusert sensomotorisk funksjon etter hjerneslag - en utfordring i fysioterapi ved gjenvinning av arm-/håndfunksjonProsjektbeskrivelse:
Somatosensoriske utfall, i betydningen nedsatt informasjon fra hud, ledd og muskler, ses hos mange pasienter etter hjerneslag. Slike utfall er relatert til mobilitet, selvstendighet i daglige gjøremål og varighet på sykehusinnleggelse. Forskning har ikke kunnet gi anbefalinger for hvordan somatosensorisk aktivering bør foregå i praksisutøvelse ved nedsatt arm-/håndfunksjon etter hjerneslag. Studiens hensikt er å sette lys på fysioterapeuters praktiske kunnskap om behandling av somatosensorisk funksjon og gjenvinning av arm-/håndfunksjon ved hjerneslag. Med dette utgangspunktet er kvalitativ metode valgt, og produksjon av data vil skje med bruk av åpen ikke-deltakende observasjon ved hjelp av videokamera. Det planlegges observasjon av 2 fysioterapeuter i behandling med 2-3 pasienter. Prosjektets mål er å bidra med ny kunnskap som kan føre til utvikling av nye spørsmål og forståelsesmåter om fenomenet, og eventuelt bidra til videreutvikling av fysioterapi til denne gruppen pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1054 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktuelt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne, Nivå: Mastergrad i helsefag
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2011 REK nord