Forskningsprosjekt


Evaluering av etterlevelse av nye prosedyrer for opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese og vurdering av kvaliteten på opptatt legemiddelanmnese.

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet vil måle etterlevelse av nye prosedyrer samt kvaliteten på informasjonen innehentet etter implementering i 2011 av nye prosedyrer for opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese for akutte innleggelser i Helse Sunnmøre på 4 medisinske poster ved Ålesund sykehus. Etterlevelse måles ved å granske journaler retrospektivt. Kvaliteten på legemiddelanamnesen måles ved å gjennomgå dokumentasjonen til de kliniske farmasøytene og kvantifisere og klassifisere avvikene som oppdages. Resultatene sammenlignes med 2 forskjellige kontrollgrupper: 1) Data fra Ålesund sykehus i 2006, 2) Data innhentet av Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, fra flere sykehus i Oslo.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1432 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 18.05.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne-Lise Sagen Major
Forskningsansvarlig(e):  Helse Sunnmøre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosessene som skal evalueres utføres i normal klinisk drift. Datainnsamling og bearbeidelse gjøres som en del av et masteroppgaveprosjekt for en farmasistudent ved universitetet i Bergen og har dermed ingen lønnskostnader. Sykehusapotekene i Midt-Norge dekker lønnskostnader til veilleder.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Cand. Pharm. Universitet i Bergen, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2011 REK midt