Forskningsprosjekt


Psykiske problem - en mulig barriere for å oppnå behandlingsmål på grunn av en senere oppstart av insulin behandling?

Vitenskapelig tittel:

Sammenheng mellom angst og depresjonssymptomer og en senere oppstart av insulinbehandling blant personer med type 2 diabetes.Prosjektbeskrivelse:
Depresjon og angst hos personer med type 2 diabetes (DM2) er assosiert med dårlig metabolsk kontroll, høyere risiko for diabetes komplikasjoner og høyere mortalitetsrater. Formålet med prosjektet er å studere om depresjon og anst hos pasienter med type 2 diabetes er positivt assosiert med en forsinket oppstart av insulinbehandling. Studien bygger på data fra HUNT2, HUNT3 og Reseptregisteret. Utvalget består av 1000 personer med type 2 diabetes som rapporterte at de ikke brukte insulin i HUNT 2. Oppfølgingsperioden er fra 1997 (HUNT2) til dags dato. Gjennom kobling til Reseptregisteret kan man identifisere alle personer som har fått resept for insulinbehandling i oppfølgingsperioden, for så å kalkulere oppstartdato for insulinbehandling og dermed teste hypotesen at en høy grad av angst og depresjonssymptomer fører til en senere oppstart av insulinbehandling blant personer med type 2 diabetes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1157 Prosjektstart: 05.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Høgskolen i Bergen og University of Tilburg i Nederland vil dele på utgiftene.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Sluttmelding/publikasjon: Psykiske problem - en mulig barriere for å oppnå behandlingsmål på grunn av en senere oppstart av insulin behandling?
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2011 REK midt
13.06.2014 REK midt
21.03.2018 REK midt