Forskningsprosjekt


Reliabilitet og validitet av Shuttle Walk Test hos pasienter med perifer arteriell sirkulasjonssvikt

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektopplegget er å estimere reliabilitet og validitet knyttet til "Shuttle Walk Test" i testingen av gangdistanse hos pasienter med perifer arteriell sirkulasjonssvikt. Shuttle Walk Test er en test utviklet for å teste fysisk kapasitet hos lungepasienter og hjertepasienter. I denne studien vil en undersøke om testen også egner seg for å teste gangfunksjon for denne pasientgruppen. I tillegg ønsker man å se på mulige sammenhenger mellom blodstrøm i underekstremitetene og maksimal gangdistanse. Det planlegges å rekruttere 45 pasientene som deltar i et treningstilbud for denne pasientgruppen ved Aker. Deltakerne skal gjennomføre en ganske omfattende testing som gjentas innen en uke. Testene vil gjennomføres nær akutt medisinsk bistand (stans-team). Deltakerne informeres om hva opplegget innebærer og formålet med undersøkelsen. Innsamlede opplysninger oppbevares avidentifisert og skal slettes i 2018.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1106 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jonny Hisdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finasieres gjennom ordinær lønn til prosjektleder og prosjektmedarbeider fra Oslo Universitetssykehus, Aker og Høgskolen i OsloUtvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 45

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning ved Det medisinske fakultet, UiO, Nivå: PhD program
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet har ikke blitt gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst