Forskningsprosjekt


Sildenafil ved kronisk hjertesvikt (SilHF)

Vitenskapelig tittel:

Sildenafil in Chronic Heart Failure (SILHF)Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Sildenafil (PDE5-inhibitor) har vist å redusere symptomer og gi øke livskvaliteten blant pasienter med hjertesvikt. Formålet med denne placebokontrollerte pilotstudien er å undersøke nærmer om legemiddelet Revatio (sildenafil) vil bedre funksjonsnivå, livskvalitet og hjertefunksjon hos hjertesvikt-pasienter samt redusere sykehusinnleggelser sammenlignet mot standard behandling. Pasienter som forsatt har symptomer etter optimalisert behandling vil randomiseres til behandling med studiemedikamentet. Data som registreres er demografiske og kliniske observasjonsdata, kliniske endepunkter og biokjemisk analyseresultat. Det skal ikke gjøres genetiske analyser. 60 pasienter ønskes inkludert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1243 EudraCT-nummer: 2011-002829-21 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kenneth Dickstein
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien mottar gratis studiemedikamenter (aktiv og placebo) fra legemiddelfirmaet Pfizer og dessuten et uforplktende støttebeløp som vil dekke det meste av de tekniske utgiftene forbundet med studien. Sykehuset vil måtte dekke inn arbeidstid og en del andre kostnader. Det vil bli søkt om regionale forskningsmidler i Helse Vest for å støtte doktorgradsarbeidet studien vil være en del av.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
SilHF
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest
20.10.2011 REK vest
20.10.2011 REK vest
24.11.2011 REK vest
19.04.2012 REK vest
14.06.2012 REK vest
27.03.2014 REK vest
20.08.2015 REK vest
17.09.2015 REK vest
21.04.2016 REK vest
10.01.2018 REK vest