Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølgning av barn med Familiær Hyperkolesterolemi etter deltakelse i medikamentutprøvinger

Vitenskapelig tittel:

Langtidsoppfølgning av barn med Familiær Hyperkolesterolemi etter deltakelse i medikamentutprøvingerProsjektbeskrivelse:
I en tidligere legemiddelutprøvning fra 2000/2001 ble det inkludert barn med hyperkolesterolemi som fikk statiner. Denne studien opplyses å være den første studien der barn ble satt på statiner. Den foreliggende studie er en kvalitativ (langtids-)oppfølging for å se hvordan det videre har gått med disse barna. Deltakelse innebærer telefonintervju eller oppmøte på Lipidklinikken hvor det hentes inn informasjon om behandlingsopplegg og oppfølging som er gitt. Videre hentes det inn opplysinger om kjønn, alder, høyde blodtrykk etc. En vil inkludere 60 deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1134 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 01.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Leiv Ose
Forskningsansvarlig(e):  Oslo-Universitetssykehus Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Egenfinansiert.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK vest
16.05.2013 REK vest
15.08.2013 REK vest