Forskningsprosjekt


Terapeutmediert behandling av kroniske nakke- og ryggsmerter. Effekt og mekanismer

Vitenskapelig tittel:

Manual therapies and the pain phenotype. Neurophysiologic and qualitative methodsProsjektbeskrivelse:
Kroniske nakke og ryggsmerter er vanlig forekommende og til stor belastning både for individer og samfunn. Årsakene til plagene er sammensatte og ikke fullt ut forstått, selv om det er kjent at psykiske forhold har betydning. Smertene er ofte ledsaget av økt følsomhet for smertestmuli og endret følsomhet for andre typer følestimuli (temperatur, berøring, vibrasjon), noe som tyder på at sentralnervesystemets behandling av signaler er endret. Behandlingen inkluderer fysisk trening, pasientopplæring, medikamenter, og mange benytter alternativ behandling. Bedre forståelse av årsakene til smertene og mekanismene for effekt av ulike terapiformer kan bidra til å bedre behandlingstilbudet til pasientgruppen. Formålet med studien er å undersøke effekt og mulige mekanismer for fire typer terapeutmediert behandling (inkl. terapeut-pasientinteraksjon); guidet meditasjon, varmebehandling, klassisk massasje og kopping mot kroniske nakke- og ryggsmerter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1288 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sameline Grimsgaard
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord Norge (forskere), og er søkt finansiert av National Institute of Health (NIH, USA) og Norges Forskningsråd (NFR).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord