Forskningsprosjekt


Har serum total IgE nivå noen virkning på gastrointestinale plager hos pasienter med selvrapportert matoverfølsomhet?

Vitenskapelig tittel:

Does serum total immunoglobulin E level have any influence on gastrointestinal complaints in patients with self-reported food hypersensitivity?

 Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med denne studien er å se om det finnes en sammenhengen mellom atopisk sykdom, som pollenallergi, og mage-tarmproblemer blant pasienter med matoverfølsomhet. Indikasjon på atopisk sykdom er påvist blant mange med mage-tarmproblematikk. Det er derfor av interesse å se om atopi inkludert atopisk tarm og pollensesongen har noen innvirkning på mage-tarmplager hos disse pasientene. Pasienter som er henvist til Seksjon for Spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus med mistanke om allergisk sykdom med og uten mage-tarm plager vil bli forespurt om å delta. Demografiske data, alder, kjønn og etnisk rase samt informasjoner om atopi, allergiske sykdommer og mage-tarm plager vil bli registrert. Det vil bli tatt blodprøve og utføres hudprikkstest. Forskningsdata fra kontrollgruppen vil hentes fra en tidligere godkjent studie, ECRHS III 2010/759
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1118 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.08.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gulen Arslan Lied
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgangspunktet trenges ikke stor midler for å kjøre studien. Klinisk undersøkelse, blodprøver og hud prikktest skal uansett utføres rutinmessig hos alle pasienter som er henvist til Seksjon for spesialallergologi. I tillegg skal de fylle ut spørreskjema. Det blir ikke noe store kostnader. Likevel skal brukes midler fra UiB (institutt for indremedisin) hvis det trenges. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK vest
16.05.2013 REK vest
31.01.2018 REK vest