Forskningsprosjekt


ACI-C versus AMIC

Vitenskapelig tittel:

En randomisert kontrollert studie for å studere nytten av å implantere dyrkede autologe Chondrocytter.Prosjektbeskrivelse:
ACI-C versus AMIC er en prospektiv randomisert studie (RCT) som skal studere om implantasjon av dyrkede autologe chondrocytter er bedre enn en metode som rekrutterer stamceller subchondralt lokalt i beinmargen og dekkes med kollagen membran (AMIC). ACI-C er en kostnadskrevende prosedyre som krever to inngrep, mens AMIC gjøres med bare ett kirurgisk inngrep og er ikke avhengig av dyrking av bruskceller i laboratorium. Til sammen rekrutteres 80 pasienter (40 i hver gruppe) over en periode på 3 år. Primært suksesskriterium eller mål vil være hvor lenge behandlingen har vært til nytte for pasienten. Pasienter som må reopereres på grunn av manglende tilheling av skaden klassifiseres som failures eller behandlingssvikt. Sekundære mål vil være funksjonelle kneskår (Lysholm) og pasientbasert spørreskjema (KOOS) og VAS (smerteskår). Samtykke innhentes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1159 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Knutsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler fra helse Nord. Forøvrig vil en bruke avdelingens ordinære budsjettForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: phd, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2011 REK midt