Forskningsprosjekt


Effekt av to ulike formuleringer av tacrolimus på insulinsekresjon og følsomhet hos nyretransplanterte

Vitenskapelig tittel:
Effects on insulin secretion and sensitivity of two different formulations tacrolimus – Prograf® and Advagraf®

Prosjektbeskrivelse:
Takrolimus er et hyppig brukt immundempende legemiddel etter nyretransplantasjon. En ny formulering av takrolimus er nylig kommet på markedet. Den nye formuleringen innebærer at pasienten kan ta takrolimus en gang om dagen, til forskjell fra den gamle formuleringen som må tas to ganger per dag. De to formuleringene utviser ulik farmakokinetisk profil, noe som kan medføre forskjellig påvirkning på insulinsekresjonen fra bukspyttkjertelens betaceller. I denne studien skal man undersøke effekten på sukkeromsetningen av to ulike formuleringer av takrolimus: Prograf © som tas to ganger per dag og Advagraf © som tas en gang per dag.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/838 EudraCT-nummer: 2009-014374-17 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.08.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Karsten Midtvedt
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: farmasi, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst