Forskningsprosjekt


Egenbehandling av kroniske nakke- og ryggsmerter. Effekt og mekanismer

Vitenskapelig tittel:

Manual therapies and the pain phenotype: Neurophysiologic and qualitative methodsProsjektbeskrivelse:
Kroniske nakke og ryggsmerter er vanlig forekommende og til stor belastning både for individer og samfunn. Årsakene til plagene er sammensatte og ikke fullt ut forstått, selv om det er kjent at psykiske forhold har betydning. Ikke sjelden er det misforhold mellom pasientens subjektive plager og objektive funn ved undersøkelse (CT, MRI). Smertene er ofte ledsaget av økt følsomhet for smertestmuli og endret følsomhet for andre typer følestimuli (temperatur, berøring, vibrasjon), noe som tyder på at sentralnervesystemets behandling av signaler er endret. Behandlingen er sammensatt og inkluderer fysisk trening, pasientopplæring og medikamenter. Bedre forståelse av årsakene til smertene og mekanismene for effekt av ulike terapiformer kan bidra til å bedre behandlingstilbudet til pasientgruppen. Formålet med studien er å undersøke effekt og mulige mekanismer for tre typer egenbehandling; meditasjon, varmepute og Shaktimatte (”spikermatte”) mot kroniske nakke- og ryggsmerter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1287 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sameline Grimsgaard
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord Norge (forskere), og søkes finansiert av National Institute of Health (NIH, USA) og Norges Forskningsråd (NFR).

Prosjektet er godkjent for oppstart på Forskingsposten ved UNN dersom det får finansiering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord