Forskningsprosjekt


Observasjon, retrospektiv, multi senter studie på pasienter som ble behandlet med Zanamivir intravenøst i regi av ‘Compassionate Use’ programmet

Vitenskapelig tittel:

Observasjon, retrospektiv, multi senter studie på pasienter som ble behandlet med Zanamivir intravenøst i regi av ‘Compassionate Use’ programmetProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å registrere virkningene av influenza-medisinen Zanamir gitt til pasienter under influenza-epidemien 2009 og 2010 for å dokumentere sikkerhetsprofilen og kliniske resultat på pasienter. Dette gjøres ved å innhente helseopplysninger fra pasientens journal. To pasienter fikk slik behandling i Norge hvorav den ene er død..
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1103 Prosjektstart: 20.06.2011 Prosjektslutt: 31.10.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunnar Bentsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

GlaxoSmithKline AS. Økonomisk avtale ettersendesForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst