Forskningsprosjekt


REVEAL-studien

Vitenskapelig tittel:

REVEAL (Randomized EValuation of the Effacts of Anacetrapib through Lipid-modification): A large-scale, randomized placebo-controlled trial of the clinical effects of anacetrapib among people with established vascular diseaseProsjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF og MSD (Norge) AS som forskningsansvarlig for prosjektet. Tidligere studier viser at blant pasienter med etablert hjerte- og karsykdom gir lav LDL-kolesterol redusert risiko for nye hjerteinfarkt og slag. En ønsker i denne studien å undersøke om samtidig behandling med medikamenter som hever HDL-kolesterolet kan redusere risikoen ytterligere. Pasientene vil få ordinær behandling for sin hjerte-karlidelse med LDL-kolesterolsenkende medikamenter og randomiseres til samtidig å bli behandlet med det HDL-kolesterolhevende medikamentet Anacetrapib eller placebo. Følgende vil bli registrert: sykdomshistorie, medikamentbruk, blodtrykk, EKG, vekt, høyde, omkrets av hofter, midje og nakke. Blod-og urinprøver vil også inngå i studien. Det vil bli gjennomført genetiske analyser på dette materialet. Pasientene vil bli fulgt med regelmessige kontroller etter to månder, seks månder og deretter halvårlig i fire til fem år. Studien vil randomisere totalt 30.000 pasienter, der 1000 er fordelt på 20 sentre i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1117 EudraCT-nummer: 2010-023467-18 Prosjektstart: 12.09.2011 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Clinical trial Service Unit (CTSU), Oxford er studiens oppdragsgiver. Studien vil bli koordinert fra CTSU som også vil analysere resultatene statistisk. Studiens forskningskomite bestående av akdemiske eksperter på området vil overvåke gjennomføringen av studien og bistå i alle viktige avgjørelser som evt mtte taes gjennom studien. Delegert ansvarlig for gjennomføring av studien i Norge er MSD Norge.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Materiale fra biobank:
REVEAL
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK vest
18.08.2011 REK vest
09.02.2012 REK vest
19.04.2012 REK vest
20.08.2012 REK vest
20.09.2012 REK vest
29.11.2012 REK vest
14.03.2013 REK vest
20.06.2013 REK vest
15.08.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest
17.09.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest
18.08.2016 REK vest
16.03.2017 REK vest
25.10.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest